Garancia

A számla jótállási jegyként is szolgál, külön jótállási jegyet nem adunk.

Cseregarancia

Hiánytalanul, eredeti dobozban visszaküldött termékekre érvényes.

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 117/1991. IX.10. sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Elállás joga

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.

A vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 48 órán belül a vásárlástól konzekvencia nélkül elállni, amennyiben ezt a szándékát időben, e-mailen, faxon vagy telefonon jelzi az eladó vevőszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költség nem terheli.

A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül, a felmerülő összes költségek megtérítésének terhe mellett, elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, teljesen ép termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék, valamint a csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Az eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A vevő nem élhet elállási jogával, ha a küldeményt felbontotta.

Dog